Tutaj dowiesz się kim jesteśmy
Zapraszamy poniżej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI.

Szczegóły zaproszenia do przeczytania poniżej!
Sprzedaż nieruchomości

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI

POŁOŻONYCH W KRAKOWIE –DZIELNICA PODGÓRZE ul. Obrońców Modlina 5

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie zaprasza do składania ofert
na zakup nieruchomości położonych w Krakowie ul. Obrońców Modlina 5 o łącznej powierzchni 0,7981ha składającej się z 2 sąsiadujących działek wraz z nieruchomościami budynkowymi:
– działka 101/1 o pow 0,7896 ha objęta KW KR 1 P /00056676/1 grunt jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego (do dn. 05.01.2035r.), wraz z własnością posadowionych na nich budynków
– działka 5/7 jako nieruchomość gruntowa o pow. 0,0085 ha objętej KW KR 1P/00127143 /5 będącej własnością Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie obr 27 jedn. ewid. Podgórze, położonej bezpośrednio przy ul. Obrońców Modlina.
– nieruchomość budynkowa zabudowana jest budynkiem produkcyjno-biurowym z częścią socjalno-rehabilitacyjną wraz z infrastrukturą techniczną parkingową o powierzchni zabudowy 2110 m2 i powierzchni użytkowej 2576,57m2 .
Nieruchomość objęta jest Planem Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru Płaszów -Rybitwy z dnia 21.11. 2012r. jako tereny Przemysłowo-Usługowe 11PU.
Nieruchomości można oglądać codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Oferty prosimy składać osobiście w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą na adres:
Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „HEJNAŁ” w Krakowie ul. Obrońców Modlina 5
w terminie do 31.03.2018r.
Oferta winna zawierać:
– nazwę (imię i nazwisko) i siedzibę oferenta,
– proponowaną cenę,
– oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,
– inne propozycje oferenta dotyczące warunków zakupu
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest wiążące.
Materiały ofertowe nie będą zwracane.
Spółdzielnia zastrzega, że wydanie w posiadanie przedmiotowych nieruchomości nie może nastąpić wcześniej niż 31. 12. 2018r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, a także unieważnienia lub odstąpienia od zaproszenia do składania ofert oraz odstąpienia w każdej chwili od negocjacji w przedmiocie oferty bez podawania przyczyn, jak również dalszego prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

Pełna informacja na:
stronie firmowej

Z każdym dniem stajemy się lepsi!

Trochę historii.

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „Hejnał” powstała w 1957r.
Mamy doświadczoną kadrę oraz rozumiemy System Zarządzania Jakością.
Posiadamy w swojej ofercie handlowej bardzo szeroki asortyment produktów z tworzyw sztucznych wytwarzanych metodami wtrysku, wytłaczania, kalandrowania oraz wytłaczania z rozdmuchem.

1.) NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wyroby wtryskowe dla branży sadowniczej, ogrodniczej, motoryzacyjnej oraz spożywczej.
Artykuły Gospodarstwa Domowego.

2.) NASZE PODEJŚCIE

Wyroby wytłaczane z PVC dla chłodnictwa, ogrodnictwa oraz meblarstwa.

3.) NASZA MISJA

Wyroby zgrzewane z folii LDPE i PVC, inne wyroby – wg zleceń klienta.

park_maszynowy_3

TOM

Engineering

park_maszynowy_5

TOM

Engineering

park_maszynowy_2

SANDRA

Designer

budynek-1

SANDRA

Designer

ChSI Hejnał to my!

Zakład Pracy Chronionej.

Dokonując zakupu w ChSI Hejnał, Państwa Firma nabywa prawo do obniżenia wpłaty na PEFRON o ok. 15% wartości transakcji.

park_maszynowy_1

DIRK

Designer

budynek-2

DIRK

Designer

park_maszynowy_4

DIRK

Designer

budynek-3

DIRK

Designer

PASJA PCHA NAS DO TWORZENIA, TWORZENIE PCHA NAS DO PERFEKCJI, PERFEKCJA PCHA NAS DO SUKCESU!
ChSI Hejnał
Nasi niesamowici partnerzy!

Nasi partnerzy biznesowi.

Każdy wyprodukowany element czyni nas jeszcze bardziej głodnymi, głodnymi do dalszej wytrwałej pracy. Powstają w nas nowe pomysły.
W rezultacie zapewniamy produkty najwyższej jakości w swojej klasie.